Ydelser

Gennem en transparent proces skabes værdi for alle bryggeriets parter.

Proces-, Projekt- & Byggeledelse

GRUMMESGAARD Consulting har stor erfaring med at lede og styre byggeprojekter.

Vi varetager styringen af både store og komplekse projekter for både den offentlige-, almene- og private sektor.

Uanset projektets størrelse og kompleksitet arbejder vi altid med en praktisk og bygbar tilgang til løsning af opgaven. Vi arbejder professionelt, struktureret og dialogorienteret med alle interessenter i processen. Vi sikrer ordentlighed og tydelighed både i forhold til bygherre, myndigheder, rådgivere, beboere/brugere, advokater eller den udførende håndværker på pladsen.

Vores ønske er at holde fokus på opgaven og skabe tryghed for alle i projektet – også når projektet bliver udfordret.

Vi kan bl.a. hjælpe med:
 • Proces- og projektplanlægning og styring
 • Dialog med myndigheder og øvrige interessenter
 • Screening af ejendomme / bygningssyn
 • Budgetlægning
 • Byggeledelse, fagtilsyn og aflevering
 • Styring af sikkerhed / arbejdsmiljøkoordinering
 • Tidsstyring
 • Økonomistyring
 • Risikostyring
 • Due diligence

Projektering

PROJEKTERING, UDBUD og indhentning af pris.

GRUMMESGAARD Consulting udfører projekteringsopgaver inden for bygningsvedligehold og renovering. Vi kommer med oplæg til strategien ift. dialog med bygherres behov, krav og forventninger til projektet.

GRUMMESGAARD Consulting hjælper med forundersøgelser, forestår dialogen og indsendelse til myndighederne.

Vi udarbejder et gennemarbejdet udbudsprojekt, som sikrer, at de bydende giver pris på et enslydende grundlag.

Efter afholdt licitation leder vi projektgennemgangsmøder og forhandlinger, som sikrer et klart aftalegrundlag for alle parter inden kontrahering.

Vi kan bl.a. hjælpe med gennemgribende renoveringsprojekter og bygningsvedligehold indeholdende bl.a.:
 • Tagrenoveringer
 • Facaderenoveringer
 • Vinduesrenoveringer/udskiftninger
 • Badeværelsesrenoveringer
 • Køkkenudskiftninger
 • Renovering af knirkende gulve
 • Udskiftning af hårde hvidevarer etc.

BYGHERRERÅDGIVNING

Som bygherrerådgiver arbejder vi udelukkende i bygherres interesse. Vi agerer tovholder, om end det er i den indledende idéfase eller for bordenden i byggeskuret. Som bygherres wingman har vi fokus på at nå målet, og at strategien overholdes hele vejen igennem projektet.

Vi rådgiver og anbefaler løsningsforslag, når udfordringerne melder sig. Via vores netværk inddrager vi den nødvendige hjælp til de miljømæssige-, byggetekniske-, juridiske, økonomiske- eller håndværksmæssige udfordringer.

En transparent proces med ordentlig kommunikation sikrer merværdi for bygherre.

Projektgranskning

Hos GRUMMESGAARD Consulting tilbyder vi bygherre ekstern projektgranskning af hele eller dele af projektmaterialet i alle byggeriets faser.

Ud fra projektets omfang og risikobehæftede forhold aftales omgang af granskningen, hvorefter vi sætter det rette team.

Vi udfører dokumenteret, sammenhængende og systematisk gennemgang af projekter med det formål, at:

 • Reducere omfanget af svigt og skader.
 • Sikre et veldokumenteret projekt som grundlag for effektiv udførelse.
 • Reducere risiko for budgetoverskridelser.
 • Opnå et bygbart, funktionelt og driftsvenligt byggeri.
Vi gransker altid med en åben og dialogbaseret tilgang til projekterne med respekt for modtagernes faglighed.

Byggeteknisk skadestue

Førstehjælp til byggeri uanset hvorvidt det drejer sig om byggeri, der har mistet pusten, eller der er behov for hjælp til at genoprette byggetekniske ”små-skavanker” – grundlæggende såvel som kosmetiske.

GRUMMESGAARD Consulting har med en master i bygningsfysik kvalifikationerne til at stille en byggeteknisk diagnose og rådgive om, hvordan mangelfuld projektering, udførelse eller andre svigt kan afhjælpes.

  • Håndtering af byggetekniske fejl og mangler.
  • Håndtering af mangelafhjælpning og afleveringsforretning.
  • Håndtering af 1 års og 5 års gennemsyn.
  • Håndtering af manglende styring af tid og økonomi.

  Er projektet udfordret på kvalitet, tidsplan eller økonomi vil vi kunne bidrage konstruktivt. Med AB18 i hånden og dialog vil vi forsøge at finde kompromisser for at sikre processens fremdrift.