Ydelser

Gennem en transparent proces skabes værdi for alle bryggeriets parter.

Projektering, udbud og indhentning af pris

GRUMMESGAARD Consulting udfører projekteringsopgaver inden for bygningsvedligehold og renovering. Vi kommer med oplæg til strategien ift. dialog med bygherres behov, krav og forventninger til projektet.

GRUMMESGAARD Consulting hjælper med forundersøgelser og forestår dialogen og indsendelse til myndighederne.

Vi udarbejder et gennemarbejdet udbudsprojekt, som sikrer at de bydende giver pris på et enslydende grundlag.

Efter afholdt licitation leder vi projektgennemgangsmøder og forhandlinger, som sikrer et klart aftalegrundlag for alle parter inden kontrahering.  

Vi kan bl.a. hjælpe med gennemgribende renoveringsprojekter og bygningsvedligehold indeholdende bl.a.:
  • Tagrenoveringer
  • Facaderenoveringer
  • Vinduesrenoveringer/udskiftninger
  • Badeværelsesrenoveringer
  • Køkkenudskiftninger
  • Udskiftning af hårde hvidevarer etc.