Ydelser

En systematisk tværfaglig granskning mindsker svigt og bøvl i udførelsesfasen.

Projektgranskning

Hos GRUMMESGAARD Consulting tilbyder vi bygherre ekstern projektgranskning af hele eller dele af projektmaterialet i alle byggeriets faser.

Ud fra projektets omfang og risikobehæftede forhold aftales omgang af granskningen, hvorefter vi sætter det rette team.

Vi udfører dokumenteret, sammenhængende og systematisk gennemgang af projekter med det formål, at:

  • Reducere omfanget af svigt og skader.
  • Sikre et veldokumenteret projekt som grundlag for effektiv udførelse.
  • Reducere risiko for budgetoverskridelser.
  • Opnå et bygbart, funktionelt og driftsvenligt byggeri.

Vi gransker altid med en åben og dialogbaseret tilgang til projekterne med respekt for modtagernes faglighed.