Ydelser

Tydelig og ordentlig kommunikation skaber merværdi i et projekt.

Proces-, Projekt- & Byggeledelse

GRUMMESGAARD Consulting har stor erfaring med at lede og styre byggeprojekter.

Vi varetager styringen af både store og komplekse projekter for både den offentlige-, almene- og private sektor.

Uanset projektets størrelse og kompleksitet arbejder vi altid med en praktisk og bygbar tilgang til løsning af opgaven. Vi arbejder professionelt, struktureret og dialogorienteret med alle interessenter i processen. Vi sikrer ordentlighed og tydelighed både i forhold til bygherre, myndigheder, rådgivere, beboere/brugere, advokater eller den udførende håndværker på pladsen.

Vores ønske er at holde fokus på opgaven og skabe tryghed for alle i projektet – også når projektet bliver udfordret.

Vi kan bl.a. hjælpe med:
  • Proces- og projektplanlægning og styring
  • Dialog med myndigheder og øvrige interessenter
  • Screening af ejendomme / bygningssyn
  • Budgetlægning
  • Byggeledelse, fagtilsyn og aflevering
  • Styring af sikkerhed / arbejdsmiljøkoordinering
  • Tidsstyring
  • Økonomistyring
  • Risikostyring
  • Due diligence